فیبروزیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فیبْروزیت (fibrositis)

(یا: التهاب بافت هم‌بند لیفی) التهاب و رشد بیش از حدّ بافت لیفی، عمدتاً در نیام ماهیچه‌ها[۱]. رماتیسم ماهیچه‌ای[۲] نیز نامیده می‌شود. علایم این بیماری عبارت‌اند از درد ناگهانی و خشکی[۳] که با مصرف داروی ضد درد[۴] و استراحت برطرف می‌شود. واژۀ فیبروزیت برای دردهای ماهیچه‌ها، زردپی‌ها[۵]، و رباط‌ها[۶]یی که براثر ضربه یا وضعیت نامناسب بدن هنگام ایستادن و نشستن به‌وجود می‌آیند، و نیز برای کمردرد[۷] ناشی از فشار روی عصب‌ها و دردهای ناشی از روان‌نژندی اضطراب[۸] (رماتیسم عصبی[۹]) نیز بسیار به‌کار می‌رود.

 


  1. muscle sheaths
  2. muscular rheumatism
  3. stiffness
  4. analgesics
  5. tendons
  6. ligaments
  7. lumbago
  8. anxiety neurosis
  9. psychogenic rheumatism