قانون ده ساعت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قانون ده ساعت Ten Hours Act

مصوبه 1847 پارلمان انگلیس برای محدود کردن ساعت کار همه کارگران، به استثنای کارگران مرد بزرگسال. تصویب این قانون زیر فشار «جنبش ده ساعت[۱]» که در 1831 پایه‌گذاری شده بود صورت گرفت. براساس این قانون ساعت کار زنان و نوجوانان از شش صبح تا شش بعدازظهر تعیین شد که 5/10 ساعت آن به کار و 5/1 ساعت به صرف غذا اختصاص داشت.  1. Ten Hours Movement