قانون منع انتشار مطالب مستهجن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قانون منع انتشار مطالب مستهجن obscenity law

قانون ناظر به انتشار صور و مطالب مستهجن 1959 [۱]، که به موجب آن نشر هر موضوع و مطلب موجب انحراف یا فساد اخلاقی، ممنوع شده است. منظور از وضع این قانون، جلوگیری از انتشار، توزیع، فروش، و اجارۀ اشیاء و مطالب قبیحه است. متهم به انتشار مطالب یا صور مستهجن، در مقام دفاع می‌تواند با ارائۀ ادله کارشناسی اثبات کند که انتشار مطالب مورد اتهام، به سبب جنبۀ هنری یا علمی یا ادبی آن متضمن نفع عامه است.  1. Obscene Publication Act 1959