قره بلاغ زنجان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قَرَه‌بُلاغِ زَنجان

گردنه‌ای در استان زنجان، شهرستان‌های البرز و زنجان، با ارتفاع ۱,۸۰۰ متر. در ۶‌کیلومتری شمال سلطانیه، سر راه زنجان به تاکستان، قرار دارد.