قزل اوزن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قزل‌اوزَن

رجوع شود به :سفیدرود