قوانین آبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قوانین آبی Blue Laws

در تاریخ امریکا، رشته‌ای از قوانین سختگیرانه دربارۀ رفتارهای مردم و مراعات روز سبت[۱]، نوشته‌شده بر روی کاغذهای آبی‌رنگ. این قوانین در میان نخستین مهاجران نیو هیون[۲] و کنتیکت[۳] اجرا می‌شدند و برخی از آن‌ها بعدها در زمرۀ قوانین ایالت نیو هیون درآمدند. اصطلاح «قوانین آبی» هنوز در زبان محاوره به قوانین محلی راجع به تفریحات روز یکشنبه اطلاق می‌شود.  1. sabbath
  2. New Haven
  3. Connecticut