قیدار، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قِیْدار، شهر

بقعه قيدارنبي
بقعه قيدارنبي
بقعه قيدارنبي
بقعه قيدارنبي
بقعه قيدارنبي

واقع در استان زنجان و مرکز اداری شهرستان خدابنده. با ارتفاع ۲هزار متر، در کوه‌پایۀ شرقی کوهِ قیدار در ۲۵۱کیلومتری غرب شمالی تهران و ۶۱کیلومتری جنوب شرقی زنجان، سر راه سلطانیه به کبودرآهنگ و همدان، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۲۶,۲۶۹ نفر است (۱۳۸۵). بقعۀ قیدارنبی در این شهر است و به‌همین مناسبت قیدار نام گرفته است.