لاجورد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لاجِوَرد (Lapis lazuli)
رنگ‌دانۀ آبی. بیشتر به‌منزلۀ مادۀ رنگی و عامل آبی‌ساز به‌کار می‌رود. سیلیکات مضاعف سدیم و آلومینیم، همراه با مقداری گوگرد است. نوع تجاری آن از کائولین، گوگرد، کربنات سدیم بی‌آب و سایر مواد ارزان‌قیمت تشکیل می‌شود. لاجورد قبلاً با آسیا‌کردن سنگ لاجورد به‌دست می‌آمد و بسیار گران‌قیمت بود.