لاله زار، گورستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لاله‌زار، گورستان

در شهر انزلی. در ۱۳۰۷ش در زمینی به مساحت ۱۴۱,۲۵۰ متر مربع احداث شد که بخش بزرگی از آن باغی شخصی بود. دروازه بزرگی داشت که از دو برج دَه‌متری با نقش‌های برجسته و دو اتاق در دو طرف آن تشکیل می‌شد. این دروازه در دهۀ ۱۳۶۰ تخریب شد. مسجدی با نام محمدی در این گورستان است.