لنینیسم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لِنینیسم (Leninism)

شکل تغییریافتۀ مارکسیسم که لنین بانی آن بود، و به‌موجب آن پرولتاریای صنعتی در وضعیت انقلابی بدون داشتن رهبری قوی قادر به بسط آگاهی حقیقتاً انقلابی نیست. مسئولیت این کار با حزب کمونیست است که به‌عنوان پیشاهنگ پرولتاریا[۱] آن را به انقلاب رهنمون می‌کند، اما پیش از آن با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا[۲] نظارتی سیاسی بر آن دارد، فقط زمانی‌که پرولتاریا به آگاهی سوسیالیستی کامل دست یابد قدرت حزب، و نهایتاً خود دولت، فرو خواهد مرد.

 


  1. vanguard of the proletariat
  2. dictatorship of the proletariat