لوبل، ماتیاس دو (ح ۱۵۳۸ـ۱۶۱۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لوبِل، ماتیاس دو (ح ۱۵۳۸ـ۱۶۱۶)(L\'Obel, Matthias de)

گیاه‌شناس فرانسوی. ردۀ گیاهی لوبلیا[۱] را به نام خود نام‌گذاری کرد. گیاه‌شناس و پزشک جیمز اول، پادشاه انگلستان، بود.

 


  1. Lobelia