پیراندلو، لوییجی (۱۸۶۷ـ۱۹۳۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
لوییجی پیراندلو
Luigi Pirandello
زادروز جیرجنتی، سیسیل 1867م
درگذشت 1936م
ملیت ایتالیایی
تحصیلات و محل تحصیل تحصیل در دانشگاه‌های بن و رم در آلمان
شغل و تخصص اصلی نویسنده
شغل و تخصص های دیگر نمایشنامه‌نویس
آثار

رمان: رانده، پیران و جوانان

نمایش‌نامه‌های : هرکسی برای خود حقیقتی دارد (۱۹۱۷)، هر کس به شیوۀ خود (۱۹۲۴)، لزاروس (۱۹۲۹)
گروه مقاله ادبیات غرب
جوایز و افتخارات نوبل ادبیات
لوییجی پیراندلو

پیراندلو، لوئیجی (۱۸۶۷ـ۱۹۳۶)(Pirandello, Luigi)

نمایش‌نامه‌نویس، رمان‌نویس، و داستان‌ کوتاه‌نویس ایتالیایی. نمایش‌نامه‌های او، که اغلب به مضامین رؤیا و واقعیت و پوچی تراژدی‌ـ‌کمدی زندگی می‌پردازند، عبارت‌اند از شش شخصیت در جست‌وجوی نویسنده[۱] (۱۹۲۱) و هانری چهارم (۱۹۲۲). ازجملۀ رمان‌های اوست: رانده[۲] (۱۹۰۱)، مرحوم ماتیا پاسکال[۳] (۱۹۰۴)، و پیران و جوانان[۴] (۱۹۰۹). پیراندلّو در ۱۹۳۴ برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات[۵] شد. به‌سبب تکنیک درخشان و اصالت سبک و نیز گزینش موضوع‌های مابعد‌الطبیعی به یک نمایش‌نامه‌نویس مشهور و معتبر اروپایی تبدیل شد. مضامین و تکنیک‌های نوآورانۀ نمایش‌نامه‌های او بر آثار برتولت برشت[۶]، یوجین اونیل[۷]، ژان آنویی[۸]، و ژان ژُنه[۹] پیشی گرفت. دل‌مشغولی دایمی او ناممکن‌بودن واقعیت مطلق و ماهیت نسبی شخصیت بود. پیراندلّو در جیرجنتی[۱۰]، سیسیل، زاده شد، در دانشگاه‌های رم و بُن در آلمان تحصیل کرد و مدرس ادبیات در رم شد. نخستین کتاب او، درد مطبوع[۱۱] (اشعار)، در ۱۸۸۹ منتشر شد، و طی ۳۰ سال بعد رمان‌ها و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشت که شماری از داستان‌هایش کمی بالاتر از سطح حکایت‌ها و لطایف قرار می‌گیرند. در ۱۹۱۰ نمایش‌نامه‌نویسی را با هدف اجرا در تئاتر آغاز کرد و در نهایت ۲۸ داستان کوتاهش را در قالب‌ نمایش عرضه کرد. نمایش‌نامه‌های او عبارت‌اند از هرکسی برای خود حقیقتی دارد[۱۲] (۱۹۱۷)، هر کس به شیوۀ خود[۱۳] (۱۹۲۴)، لزاروس[۱۴] (۱۹۲۹)، آن‌گونه که مرا می‌خواهی[۱۵] (۱۹۳۰)، امشب بدیهه می‌گویند[۱۶] (۱۹۳۲) و نوآباد[۱۷] (۱۹۵۸). پیراندلّو افزون بر نمایش‌نامه‌ها و داستان‌ها، در باب شوخی[۱۸] (۱۹۰۸) را نوشت که مطالعه‌ای دربارۀ زیبایی‌شناسی است. 1. Sei personaggi in cerca d’autore/Six Charaters in Search of an Author
 2. The Outcast/L’esclusa
 3. Il fu Mattia Pascal/The Late Mattia Pascal
 4. I vecchie e i giovani/The old and the Young
 5. Nobel Prize for Literature
 6. Bertolt Brecht
 7. Eugene O’Neill
 8. Jean Anouilh
 9. Jean Genet
 10. Girgenti
 11. Mal Gioconda
 12. Cosi é (se vi pare)/Right You Are, If You Think You are
 13. Ciascuno a suo modo/Each in His Own Way
 14. Lazzaro/Lazarus
 15. Come tu me vuoil/As You Desire Me
 16. Questa sera si recita a soggetto/Tonight We Improvise
 17. La nuova colonia/The New Colony
 18. L’ umorismo/On Humour