آنویی، ژان (۱۹۱۰ـ۱۹۸۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ژان آنویی
Jean Anouilh
زادروز ۱۹۱۰م
درگذشت ۱۹۸۷م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار آنتیگونه (۱۹۴۴)، دعوت به کاخ (هالۀ گرد ماه) (۱۹۴۷)، کولومب (۱۹۵۰) و بکت (۱۹۵۹)
گروه مقاله تیاتر
ژان آنویی

آنویی، ژان (۱۹۱۰ـ۱۹۸۷)(Anouilh, Jean)

نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی. نمایش‌نامه‎‌هایش، که غالباً به تقابل بین خلوص و رندی می‌پردازند، عبارتاند از آنتیگونه[۱] (۱۹۴۴)، دعوت به کاخ (هالۀ گرد ماه)[۲] (۱۹۴۷)، کولومب[۳] (۱۹۵۰) و بکت[۴] (۱۹۵۹) که نمایش‌نامه‌ای است دربارۀ قدیس سنت تامس ا بکت[۵] و هانری دوم.


  1. Antigone
  2. L’Invitation au chateau/Ring Round the Moon
  3. Colombe
  4. Becket
  5. St Thomas à Becket