هانری دوم (۱۵۱۹ـ۱۵۵۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هانری دوم (۱۵۱۹ـ۱۵۵۹)(Henry II)

هانري دوم

پادشاه فرانسه از ۱۵۴۷. دژهای متس[۱] و وردن[۲] را از شارل پنجم[۳]، امپراتور امپراتوری مقدس روم[۴]، و کاله[۵] را از انگلیسی‌ها گرفت. در جریان مسابقۀ شمشیربازی به قتل رسید. در ۱۵۲۶ او و برادرش را به گروگان به اسپانیا بردند و پس از برقراری مجدد صلح در ۱۵۳۰ به فرانسه بازگشت. در ۱۵۳۳ با کاترین دِ مدیچی[۶] ازدواج کرد و از آن پس تحت نفوذ همسرش، دیان دو پواتیه[۷]، و نیز دوک مونمورانسی[۸] بود. پس از او سه تن از پسرانش، فرانسوای دوم[۹]، شارل نهم[۱۰]، و هانری سوم، پادشاه فرانسه شدند.

 


  1. Metz
  2. Verdun
  3. Charles V
  4. Holy Roman Emperor
  5. Calais
  6. Catherine de Medici
  7. Diane de Poitiers
  8. Duke Montmorency
  9. Francis II
  10. Charles IX