مارتیوس، کارل فردریش فیلیپ فون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مارتیوس، کارل فردریش فیلیپ فون (1794ـ1868) Martius, Karl Friedrich Philipp von

کارل فردریش فیلیپ فون مارتیوس
Karl Friedrich Philipp von Martius
زادروز 1794م
درگذشت 1868م
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی طبیعت‌شناس و جهانگرد
آثار historia Naturalis Palmarumـ (1853-1823)، Nova Genera et Species Plantarum ـ (1824-1832) و Icones Platarum Cryptogamicarum ـ(1828-1834)
گروه مقاله گیاه شناسی
کارل فردریش فیلیپ فون مارتیوس
کارل فردریش فیلیپ فون مارتیوس

طبیعت‌شناس و جهانگرد آلمانی. سرپرست باغ گیاه‌شناسی[۱] (1820) و استاد گیاه‌شناسی[۲] (1826) مونیخ بود. از جمله کارهای اوست: historia Naturalis Palmarumـ (1853-1823)، Nova Genera et Species Plantarum ـ (1824-1832) و Icones Platarum Cryptogamicarum  ـ(1828-1834).  1. botanic garden
  2. botany