مارلیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مارْلیک

مارْليک

واقع در استان گیلان. این نام را عِزَت‌الله نگهبان بر محوطۀ باســــتانی چراغ‌علی‌تپه در ناحیۀ کوهستانی رستم‌آباد در رودبار نهاد. بر روی تپۀ طبیعی مارلیک، گورستانی در عصر آهن قدیم شکل گرفته بود که در ۱۳۴۰ش قاچاقچیان میراث فرهنگی به آن‌جا دستبرد زدند و اشیای درون گورها به بازارهای اروپا راه یافت. عزت‌الله نگهبان در ۱۳۴۱ـ۱۳۴۰ش مارلیک را کاوش کرد و ۵۳ گور باستانی با قدمت حدود ۱۴۵۰پ‌م را معرفی کرد. مردمان باستانی مارلیک فلزکاران بسیار ماهری بودند و به‌ویژه در زرگری مهارت داشتند. محوطۀ مسکونی و کارگاه‌های گورخفتگان مارلیک هنوز کشف نشده است.