مارکو پولو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مارْکو پولو (۱۲۵۴ـ ۱۳۲۴م)(oloP Marco)

مارْکو پولو
مارْکو پولو

جهانگرد و نویسندۀ ونیزی. پدرش، نیکولو[۱]، و عمویش، مافئو[۲]، که برای بازرگانی به چین رفته بودند، (۱۲۶۹ـ۱۲۶۰م) در بازگشت به آن‌جا از راه خشکی او را نیز با خود بردند (۱۲۷۱م). در آن‌جا، مغولی آموخت و در دربار قوبلای‌خان[۳] خدمت کرد و سپس از راه دریا به اروپا بازگشت (۱۲۹۵ـ ۱۲۹۲م). حین نبرد با جنووا[۴] در دفاع از ونیز اسیر شد؛ در زندان (۱۲۹۸ـ ۱۲۹۶م) شرح سفرهایش را برای شخصی بازگفت و او آن را به‌صورت کتابی درآورد که تا قرن ۱۹ منبع اصلی اطلاعات دربارۀ خاور دور بود. نیز ← سفرنامۀ مارکو پولو

 


  1. Niccolo
  2. Maffeo
  3. Kublai Khan
  4. Genoa