مالیات انرژی اتمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات انرژی اتمی (nuclear levy)
در بریتانیا، مالیاتی اضافی که از طریق صورت‌حساب‌های برق مصرفی گرفته می‌شود و عمدتاً به مصرف نگهداری صنعت انرژی اتمی می‌رسد. در ۱۹۹۰، وقتی که نیروگاه‌های برق غیراتمی خصوصی شدند، مالیاتی با نرخ حدود دَه درصد وضع شد. این مالیات، به‌عنوان بخشی از مالیات سوخت غیرفسیلی، به تصویب جامعۀ اروپا[۱] (اتحادیۀ اروپا[۲]ی کنونی) رسید و درآمد حاصل از آن به حدود ۱.۲۵میلیارد پوند رسید، که حدود ۹۵ درصد آن برای نگهداری صنعت برق اتمی[۳] هزینه شده است.

 


  1. European Community
  2. European Union
  3. Nuclear Electricity