مالیات تصاعدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات تصاعدی (progressive tax)

مالیاتی که در آن هر اندازه درآمد مالیات‌دهنده بیشتر باشد، نسبت یا درصد مالیاتی که پرداخت می‌کند بیشتر است. این نوع مالیات با مالیات‌های نزولی[۱]، که در آن‌ها سهم مالیات پرداختی با افزایش درآمد کاهش می‌یابد و مالیات‌های تناسبی[۲]، که در آن‌ها درصد پرداختی در سطوح مختلف درآمد یکسان است، مغایرت دارد، مثلاً در بریتانیا مالیات بر درآمد[۳] و مالیات بر افزایش ارزش سرمایه[۴] جزو مالیات تصاعدی شمرده می‌شوند.

 


  1. regressive taxes
  2. proportional taxes
  3. income tax
  4. capital gains tax