مالیات سبز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات سبز (green tax)
مالیاتی پیشنهادشده که باید از شرکت‌ها و افرادی اخذ شود که آلودگی تولید می‌کنند. مثلاً، شرکتی که گازهای آلاینده منتشر می‌کند باید ملزم شود تا مالیاتی متناظر با آن بپردازد و شرکتی که گازهای منتشرۀ خود را تصفیه می‌کند، فاضلابش را کاسته و از سامانه‌های توزیع کارآمد انرژی بهره‌ می‌گیرد، باید مالیات بسیار کمتری بپردازد. بر این اندیشه، از آن‌رو که بیشتر بر فشار متکی است تا بر مسئولیت اخلاقی، غالباً ایراد گرفته‌اند، اما کماکان در رأس دستور جلسه‌ها و منشورهای سیاسی قرار دارد، به‌خصوص به‌سبب کسب نتایج نه‌چندان مطلوب از قوانین ضدآلودگی (مثلاً، «قانون هوای پاک[۱]»). این رویّۀبهره‌گیری از تمهیدات مالی، در وهلۀ اول، به جای اتخاذ تدابیر قانونی برای کمک به ارتقای وضعیت محیط زیست، در چندین منطقه در امریکا عملی شده است: وقتی که بهای هر کیسۀ زباله به ۱.۵ دلار افزایش یافت، از حجم زبالۀ خانگی به‌نحو فاحشی کاسته شد.

 


  1. Clean Air Act