مالیات سرانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات سرانه (poll tax)

(یا: مالیات بر رأی‌دهندگان) مالیاتی که برخی حکومت‌ها، تا چندی پیش از افرادی که به سن قانونی می‌رسیدند، به مقداری یکسان اخذ می‌کردند و معمولاً، پرداخت آن پیش‌شرط شرکت در رأی گیری‌ها به‌شمار می‌آمد. اخذ این مالیات، ابتدا، در دوران باستان در یونان و روم و پس از آن در برخی کشورهای اروپایی رواج یافت. در قرن ۱۷، یکی از عمده‌ترین منابع تأمین هزینۀ جنگ‌ها در بسیاری از کشورها بود. در قرن ۱۸، این مالیات به دستور پطر کبیر[۱]، در روسیه از همۀ مردان روستایی اخذ می‌شد و از این راه حکومت درآمد قابل توجهی به‌دست می‌آورد. اخذ این مالیات در امریکا بسیاری از افراد کم‌درآمد را از حق رأی محروم کرده بود تا این که در ۱۹۶۴ با اصلاح قانون اساسی شرط پرداخت این مالیات برای شرکت در رأی گیری در انتخابات دولت مرکزی حذف شد. عاقبت در ۱۹۶۶، دیوان عالی ایالات متحد این شرط را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و آن را برای همۀ انتخابات در امریکا لغو کرد. مارگارت تاچر[۲]، نخست وزیر سابق انگلستان، در دهۀ ۱۹۹۰ این مالیات را در انگلستان دوباره برقرار کرد، اما افراد کم درآمد و معلولان را از پرداخت آن معاف کرد.

 


  1. Peter the Great
  2. Thatcher