مالیات کاهی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات‌کاهی (tax deductible)

هر چیزی که بدهی مؤدی مالیاتی را کاهش دهد، مانند هزینۀ یک اتومبیل، در جایی که آن اتومبیل جزء لاینفک یک شغل باشد، یا هزینه‌های دندانپزشکی در پاره‌ای از کشورها.