ماهی قزل آلا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ماهی قِزِل‌آلا (trout)

ماهي قِزِل‌آلا

هر یک از انواع ماهیان استخوانی[۱]، از خانوادۀ آزاد ماهیان[۲]. به‌سبب ارزش غذایی‌شان معروف‌اند. معمولاً خال‌دارند و بیشتر در آب‌های شیرین یافت می‌شوند. ماهی‌های آزاد بومی نیمکره شمالی‌اند. بدنی ضخیم و سری ته‌صاف دارند و دارای تنوع رنگی‌اند. ماهی آزاد معمولی[۳] Salmo trutta پراکنش وسیعی در اروپا دارد و در آب‌های شیرین و ساحلی بریتانیا مشاهده می‌شود. ماهی آزاد دریایی عموماً نقره‌ای‌رنگ است، ماهی آزاد رودخانه‌ای به رنگ قهوه‌ای زیتونی است. هر دو دارای باله‌ها و پهلوهای منقوط‌اند. در ایالات متحدۀ امریکا به انواع گونه‌ها، به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان[۴] Salmo gairdneri که در بسیاری از کشورهای دیگر به‌طور طبیعی یافت می‌شود، ماهی آزاد می‌گویند. در ۱۹۹۷، زیست‌شناسان نیوزیلند سلول‌هایی عصبی، حاوی مگنتیت در بینی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان تشخیص دادند که جانور را در برابر میدان مغناطیسی زمین تحریک‌پذیر، و به جهت‌یابی آن کمک می‌کند. این ماهی شکار مناسبی برای ورزش ماهی‌گیری است. در ایران، از خانوادۀ آزاد ماهیان شش گونه یافت می‌شود، اما فقط گونۀ Salmo trutla بومی آب‌های ایران است. گونه‌های دیگر را به آب‌های دریای شمال و رودخانه‌ها وارد کرده‌اند.

   1. bony fish
  2. Salmon family
  3. common trout
  4. rainbow trout