ماه نشان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ماه‌نِشان، شهر

واقع در استان زنجان و مرکز اداری شهرستان ماه‌نشان. با ارتفاع ۱,۳۰۰ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۳۵۵کیلومتری غرب شمالی تهران و ۷۴کیلومتری غرب زنجان، در ساحل چپ رودخانۀ قزل‌اوزن، ۱۹کیلومتری غرب راه نیک‌پی به تکاب، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۴,۹۶۱ نفر است (۱۳۸۵).