ماه نشان، شهرستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ماه نشان، شهرستان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان زنجان
بخش مرکزی و انگوران
جمعیت ۴۲,۶۵۷ نفر(۱۳۸۵ش)
موقعیت جنوب شرقی شهرستان چاراویماق (استان آذربایجان شرقی)، جنوب غربی و غرب شهرستان زنجان و ایجرود، شمال شهرستان بیجار (استان کردستان)، و شرق شهرستان تکاب (استان آذربایجان غربی)
نوع اقلیم معتدل و نسبتاً سرد
تولیدات و صنایع مهم کشاورزی و دامداری
شهر ها و آبادی های مهم دندی، قره‌گل، سونتو، و پری

ماه‌نِشان، شهرستان

غربی‌ترین شهرستان در استان زنجان، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش انگوران، با مرکزیت اداری شهر ماه‌نشان. از شمال غربی به شهرستان چاراویماق (استان آذربایجان شرقی)، از شمال شرقی و شرق به شهرستان زنجان و ایجرود، از جنوب به شهرستان بیجار (استان کردستان)، و از غرب به شهرستان تکاب (استان آذربایجان غربی) محدود است. سرزمینی کوهستانی است که از غرب به کوهستان بلقیس (۳,۳۳۲ متر) منتهی می‌شود و از شرق تا درّۀ قزل‌اوزن امتداد می‌یابد. رود قزل‌اوزن و چند رود فصلی کوچک مانند انگوران‌چای آن را مشروب می‌کنند. اقلیم این شهرستان معتدل و نسبتاً سرد، از نظر بارندگی جزو نواحی خشک تا نیمه‌خشک، و جمعیت آن ۴۲,۶۵۷ نفر است (۱۳۸۵ش). مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت‌اند از دندی، قره‌گل، سونتو، و پری. راه زنجان به دندی و تکاب و نیز راه نیک‌پی به دندی و تکاب راه‌های اصلی آن است و همراه با راه‌های فرعی و روستایی دیگر شبکۀ راه‌های زمینی آن را تشکیل می‌دهند. شهرستان ماه‌نشان از نظر کشاورزی و دامداری درخور اهمیت است و اکثر ساکنان آن به کشاورزی، دامداری، و معدن‌کاری اشتغال دارند.