مایل هروی، میر غلام رضا (هرات ۱۳۰۱ـ مشهد ۱۳۷۴ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مایِل هروی، میر غلام‌رضا (هرات ۱۳۰۱ـ مشهد ۱۳۷۴ش)

شاعر، مترجم، کتاب‌شناس و تاریخ‌نگار افغانستانی. در هرات، فراه و کابل تحصیل کرد. در انجمن تاریخ افغانستان به پژوهش دربارۀ تاریخ دورۀ تیموریان مشغول شد. مدیریت مجله‌هایی چون خراسان، کتاب، حجت و آریانا را برعهده گرفت. در ۱۳۶۶ش جلای وطن کرد و ابتدا به امریکا و سپس به مشهد کوچید. هم در شیوه کهن و هم در شیوۀ نو طبع‌آزمایی کرده است. از‌ آثارش: مجموعۀ شعر امواج هریوا؛ مجموعۀ شعر ققنوس؛ تصحیح و مقدمۀ سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی؛ تصحیح سیر نفس فخر رازی؛ فهرست کتب مطبوع افغانستان؛ جلدسازی دورۀ تیموریان.