متضاد (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُتَضاد (پزشکی)(antagonist (medicine))

(یا: آنتاگونیست) در پزشکی، اصطلاحی برای داروها یا آن‌دسته از مواد شیمیایی موجود در بدن که آثار یک دارو یا مادۀ شیمیایی دیگر را خنثی می‌کنند. مثلاً، داروی نالوکسان[۱] آنتاگونیستِ مُرفین است.    1. naloxone