محرک (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُحَرِّک (پزشکی)(stimulant)

هر نوع ترکیب، مثل آمفتامین[۱]، که با اثر بر مغز هوشیاری و فعالیت را افزایش دهد. تجویز داروهای محرک به کودکان ممکن است اثر عکس داشته باشد و باعث آرام‌‌شدن کودک شود. این ترکیبات به کبد آسیب می‌رسانند، اعتیاد‌آورند، و مصارف درمانی محدودی دارند. امروزه فقط برای درمان حملۀ خواب[۲] و چاقی شدید به‌کار می‌روند.  1. amphetamine
  2. narcolepsy