مره، دریاچه های

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُرَّه، دریاچه‌های (Bitter Lakes)

مُرَّه، درياچه‌هاي

دو دریاچه با نام‌های مُرَّةالکبیر و مرَّة‌الصغیر. بخشی از کانال سوئز[۱] را تشکیل می‌دهند و هم‌بستر دریای سرخ[۲]اند. این دریاچه‌ها در ارتفاع هشت تا دوازده متر پایین‌تر از سطح دریا واقع شده ‌‌بودند، اما هنگامی که کانال حفر شد، تقریباً خشک شدند. در جریان جنگ اعراب و اسرائیل[۳] (۱۹۶۷)، کشتی‌های زیادی در دریاچه‌های مرّه گرفتار و پوسیده شدند. در ۱۹۷۵ نیروی دریایی بریتانیا برای بازگشایی کانال در اواخر همان سال، دریاچه‌ها را لاروبی کرد. 

 


  1. Suez Canal
  2. Red Sea
  3. Arab-Israeli War