مرکاتور، گرادیوس (۱۵۱۲ـ۱۵۹۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مِرکاتور، گِرادیوس (۱۵۱۲ـ۱۵۹۴)(Mercator, Gerardus)

مِرکاتور، گِراديوس

نقشه‌کش فلاندری، و بنیادگذار فرافکنی مرکاتور[۱]. در این روش، مدارها[۲] و نصف‌النهار[۳]های نقشه‌ها تحت زاویۀ ۹۰ درجه و یکنواخت ترسیم می‌شوند. این فرافکنی، خصوصاً برای ترسیم نقشه‌های دریانوردی، پیوسته کاربرد داشته است، زیرا می‌توان مسیر قطب‌نما را با خطوطی مستقیم ترسیم کرد، اما مساحت واقعی مناطقِ دورتر از خط استوا واپیچیده می‌شوند.  1. mercator’s projection
  2. parallels
  3. meridians