مصوبه کنگره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مصوّبۀ کنگره (act of Congress)
لایحه یا تصمیمِ مصوّب مجلسَینِ کنگره، یعنی سنا، و مجلس نمایندگانِ ایالات متحد، که با امضای رئیس‌جمهور به‌صورت قانون درآید. چنانچه رئیس‌جمهور مصوّبۀ کنگره را وتو کند، پس از بازگشت آن به کنگره، با آرای موافقِ اکثریت‌ دو سوم ‌اعضای هر یک از مجلسین، باز آن مصوّبه اعتبار قانونی می‌یابد.