معجم الادباء

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُعْجَمُ‌الاُدَباء


(یا: ارشاد الأریب فی معرفۀ الادیب) کتابی به زبان عربی دربارۀ زندگی و آثار نویسندگان و ادیبان جهان اسلام، تألیف یاقوت حَمَوی (متوفی ۶۲۶ق). این کتاب که شامل ۱۲۶۷ شرح حال است، یکی از مفصل‌ترین و مهم‌ترین فرهنگ‌های زندگی‌نامه‌ای است و مؤلف در آن از نحویان و لغت‌شناسان و نسب‌شناسان و مورخان و کاتبان و خطاطان مشهور سخن گفته است و گاه به تفصیل و گاه به ایجاز زندگی آن‌ها را شرح داده است. زندگی‌نامه‌ها به ترتیب الفبایی نام اشخاص مرتب شده است. مؤلف در نوشتن این اثر از ۲۵۰ کتاب استفاده کرده است. متن عربی آن بارها به‌چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن هم به همت عبدالمحمد آیتی منتشر شده است.