ملک شهمیرزادی، صادق (سمنان ۱۳۱۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مَلِک شَهْمیرزادی، صادق (سمنان ۱۳۱۸ش- 21 مهر 1399)

ملک شهمیرزادی، صادق

باستان‌شناس ایرانی و پیشتاز مطالعۀ فرهنگ‌های پیش از تاریخ مرکز فلات ایران. در ۱۳۴۳ از دانشگاه تهران دانشنامۀ کارشناسی باستان‌شناسی گرفت. تحصیلات خود را در دانشگاه‌های شیکاگو و فیلادلفیا ادامه داد و در ۱۳۵۶ش دانشنامۀ دکترای پیش از تاریخ گرفت. پژوهش‌های خود را از ۱۳۴۰ش در مارلیک آغاز کرد. در ۱۳۴۶ش همراه جوزف کالدول در تل یحیی کاوش کرد و سپس از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸ش به پژوهش و معرفی جامعۀ پیش از تاریخی تپۀ زاغۀ دشت قزوین پرداخت. ملک شهمیرزادی در ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش آق‌تپه و سپس تپه‌سیلک کاشان را کاوش کرد. از ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۹ش استادیار باستان‌شناسی دانشگاه تهران بود.