مهره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُهره (vertebra)

مُهره

در مهره‌داران، استخوانی با شکل نامنظم که بخشی از ستون‌ مهره‌ها[۱]ست. کودکان ۳۳ مهره دارند. در بزرگسالی، براثر جوش‌خوردن، پنج مهرۀ استخوان خاجی[۲] و چهار مهرۀ استخوان دنبالچه[۳] را پدید می‌آورند. هفت مهرۀ گردنی[۴]، دوازده مهرۀ پشتی[۵] که از جلو به دنده‌ها وصل‌اند، و پنج مهرۀ کمری[۶] باقی می‌مانند.

 


  1. vertebral column
  2. sacrum
  3. coccyx
  4. cervical
  5. thoracic
  6. lumbar