مهندسی زیستی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مهندسی زیستی (bioengineering)

کاربرد مهندسی در پزشکی و زیست‌شناختی. کاربردهای رایج آن عبارت‌اند از طراحی و ساخت اندام‌ها، مفصل‌ها، و اعضای مصنوعی، از‌جمله مفصل بالای ران و دریچه‌های قلب.