مود، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مود، شهر

مود، شهر

واقع در استان خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، و مرکز اداری بخش مود. با ارتفاع ۰۵۸,۱ متر، در سرزمینی تپه‌ماهوری، در ۴۰۰کیلومتری جنوب مشهد و ۳۰کیلومتری غرب شمالی سربیشه، سر راه سربیشه به بیرجند قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعيت آن ۲,۷۶۱ نفر است (۱۳۸۵).