موشلان تپه، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

موشْلان تپّه، محوّطۀ باستانی
(یا: تپه اسماعیل‌آباد کرج) محوطه‌ای باستانی پیش از تاریخی در کنار روستای اسماعیل‌آباد از توابع ساوَجبُلاغ در غرب تهران. در ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶ـ۱۳۵۷ش موشلان تپه کاوش شد و سفال‌های شاخص فرهنگ هزارۀ پنجم پ‌م دورۀ فرهنگی چشمه‌علی رِی از آن‌جا به‌دست آمد. مردمان موشلان تپه در هزارۀ پنجم پ‌م در خانه‌های خشتی زندگی می‌کردند که کف و دیوارهای آن کاهگل‌اندود بود. مردگان را به‌صورت جمع‌شده و همراه با ظروف سفالین درون قبور می‌نهادند.