مولوی، عبدالحمید ( ـ تهران ۱۳۵۷ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مولوی، عبدالحمید ( ـ تهران ۱۳۵۷ش)

مولوي، عبدالحميد

پژوهشگر ایرانی. سال‌های متمادی در آستان قدس رضوی در سمت‌های مختلف انجام وظیفه کرد و در دورۀ ریاست املاک موقوفه، به شناسایی جغرافیایی و مدنی خراسان پرداخت. چنان‌که بنای تاریخی رباط شرف، که از مهم‌ترین بناهای سلجوقی و در ۲کیلومتری بیرون راه مشهد به سرخس قرار دارد، نخستین‌بار به‌وسیلۀ او شناسایی و به مقامات باستان‌شناسی معرفی شد. بنای بقعۀ سبز مشهد مدفن حکیم مؤمن استرابادی، که از بناهای ارزندۀ عصر صفوی است، براثر تلگرام‌ها و پی‌گیری او از خطر ویرانی‌ رهایی یافت. به‌جز مقالات متعددی که از او در نشریات مختلف انتشار یافته است، آثار باستانی خراسان (۱۳۵۵ش) از آثار اوست.