مکتب برایتون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مکتب برایتون (Brighton School)

گروهی از فیلم‌سازان پیشرو انگلیسی که از اواخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰ در هوو[۱] (نزدیک برایتون[۲])، در کرانۀ جنوبی انگلستان، کار می‌کردند. رهبران این مکتب عبارت بودند ‌از جیمز ویلیامسون[۳] (۱۸۵۵ـ۱۹۳۳) و جورج آلبرت اسمیت[۴] (۱۸۶۴ـ۱۹۵۹) که نخستین‌بار نمای درشت را به‌کار بردند و با همکاری چارلز اربن[۵]، کینماکالر[۶] را ابداع کردند؛ این روش، از نظر مالی، نخستین شیوۀ ممکن برای فیلم‌برداری رنگی در سینما بود.

 


  1. Hove
  2. Brighton
  3. James Williamson
  4. George Albert Smith
  5. Charles Urban
  6. Kinemacolor