میرزا ابوتراب

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ميرزا ابوتراب (يا: شاه اسماعيل سوم) (1146-1177ق)

از پادشاهان صفویه. پسر ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالک كه مخفف به صدر شده. دختر زاده شاه سلطان حسين صفوی.

24 سال پادشاه صوری و ظاهری ايران و تنها حاکمی بود که خود را شاه نخواند. او كمتر از 4 ماه پس از سرنگوني شاه سليمان دوم،‌ بر تخت پادشاهی نشست.

پس از قتل نادرشاه افشار، ابوالفتح خان بختياري هفت لنگ حاكم اصفهان شد. اما بعد عليمردان خان، كه از خوانين چهار لنگ بختياري بود، رقيبش شد و با يكديگر جنگیدند كه طي آن، عليمردان خان شكست خورد و از كريم خان كمک خواست. كريم خان نيز به كمكش شتافت و با لشگري حدود 4000 نفر به سمت او حركت كرد تا با ابوالفتح خان بجنگند. در نهايت، ابوالفتح خان شكست خورد. پس از قتل نادر شاه افشار، ايران به آشوب كشيده شد. ابوالفتح خان بختياري، گماشتۀ افشاريان و شاه سليمان دوم در اصفهان بود. عليمردان خان یکی ديگر از خان هاي بختياري بود كه در منطقۀ مورچه خورت با ابوالفتح خان درگير شد. عليمردان خان و كريم خان زند، ابوالفتح خان را تسليم و او را به اتحاد با خود براي فتح اصفهان واداشتند. در 25 رجب 1163ق، این سه سردار برای مشروعیت دادن به قدرت خود، یکی از دخترزادگان شاه سلطان حسین با نام "میرزا ابوتراب خلیفه سلطانی" را به پادشاهی برگزیدند. ابوالفتح خان نیز حاکم اصفهان شد. وظیفه لشگرکشی و فتح نواحی دیگر نیز به کریم خان محول شد. اما علیمردان خان که وظیفه تربیت شاه را داشت، پیمان شکنی کرد و امور را بدون اطلاع شاه به انجام می رساند. او ابوالفتح خان را کشت و اداره ایالت اصفهان را به حاجی بابا بختیاری سپرد. همچنین، بر خلاف پیمان، شاه اسماعیل سوم را به قصد تصرف شیراز، از اصفهان خارج کرد. کریم خان که خشمگین شده بود، به سمت اصفهان حركت و آن جا را تصرف كرد و به برادرش محمد صادق خان سپرد. سپس به سمت محل اقامت عليمردان خان در منطقه بختياري لشگركشي كرد و او را شكست داد.

شاه اسماعيل سوم نيز به كريم خان پناه برد و كريم خان در 1164ق به مقام وكالت رسيد. كريم خان شاه را با خود به شيراز برد و كمي بعد، او را به آباده فرستاد. اما هرگز عنوان شاهي را از او نگرفت. برايش در آباده عمارتي ساخت و مقرري تعیین كرد. شاه اسماعيل سوم آن جا به چاقوسازي مشغول شد و گاهي از چاقوهاي دست سازش نيز براي كريم خان مي فرستاد.

شاه اسماعيل سوم در 1187ق در آباده فوت كرد و پس از درگذشتش، كريم خان لقب وكيل الرعايا را براي خود برگزيد.

كريم خان سه روز براي او سوگواري كرد، اما فرزند ارشد وی حيدر ميرزا را جانشين اش نكرد و فقط به انتقال او به شيراز و پاسداشت حرمتش اكتفا كرد.

كريم خان تا پايان عمر شاه اسماعيل سوم، همواره او را پادشاه ايران عنوان و خود را وكيل مردم قلمداد مي كرد.

شاه اسماعيل سوم تا هنگام مرگش، به عنوان شاه صوری ایران در خدمت قاجارها زندگی کرد.