میلز، ویلیام هوبسون (۱۸۷۳ـ۱۹۵۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میلْز، ویلیام هوبْسون (۱۸۷۳ـ۱۹۵۹)(Mills, William Hobson)

ميلْز، ويليام هوبْسون

متخصص انگلیسی شیمی‌آلی. بیشتر در زمینۀ شیمی فضایی (اِستریوشیمی)[۱] و سنتز رنگینه‌های سیانین[۲] کار می‌کرد. در لندن زاده شد. در کیمبریج درس خواند و از ۱۹۱۲، استاد آن‌جا بود. ۲۲۰۰ گونه تمشک جنگلی انگلستان (روبوس فروکتیوسوس[۳]) را برای دانشگاه جمع‌آوری کرد. در جنگ جهانی اول، با همکارانش در زمینۀ رنگینه‌های سیانین، به‌منظور آماده‌سازی امولسیون[۴]های عکاسی تحقیق می‌کرد. زمینۀ دیگر تحقیق او شیمی فضایی (استریوشیمی)، به‌ویژه ایزومری نوری[۵] بود. در این پدیده، جفت‌هایی از ترکیبات، معمولاً آلی، فقط در آرایش اتم‌ها در فضا با هم تفاوت دارند. در دهه ۱۹۲۰، مشتقات استخلافی[۶] نفتالن[۷]، کوئینولن[۸] و بنزن[۹] را بررسی کرد.

 


  1. Stereochemistry
  2. Cyanine dyes
  3. Rubus Fructiosus
  4. emulsions
  5. Optical isomerism
  6. investigated substituted
  7. naphthalene
  8. quinolene
  9. benzene