ناتال، تامس (۱۷۸۶ـ۱۸۵۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ناتال، تامس (۱۷۸۶ـ۱۸۵۹)(Nuttall, Thomas)

ناتال، تامس

طبیعی‌دان انگلیسی، زادۀ امریکا. رودخانه‌های کلمبیا، سرخ[۱]، و آرکانزاس[۲] را کاوید و کتاب‌هایی دربارۀ گیاه‌شناسی[۳] و پرنده‌شناسی[۴] منتشر کرد. در زمینۀ زمین‌شناسی[۵] نیز تحقیق می‌کرد.

 


  1. Red
  2. Arkansas
  3. botany
  4. ornithology
  5. geology