نایب الایاله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نایب‌الایاله

از القاب‌ و عناوین‌ دورۀ‌ قاجاریه‌. این‌ عنوان‌ معمولاً به‌ کسانی‌ اعطا می‌شد که‌ یا به‌ حکومت‌ آذربایجان‌، اقامتگاه‌ ولیعهد، منصوب‌ می‌شدند و یا قائم‌مقام‌ و فرمانروای‌ هر یک از‌ ایالات‌ مهم‌ ایران‌ در آن‌ دوران‌ بودند.