نبرد بورودینو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نبرد بورودینو (Battle of Borodino)

کوتوزوف در نبرد بورودينو

پیروزی فرانسوی‌ها بر نیروهای روسی، به فرماندهی کوتوزوف[۱]، در ۷ سپتامبر ۱۸۱۲ در نزدیکی دهکدۀ بورودینو، در ۱۱۰کیلومتری شمال غرب مسکو طی تهاجم ناپلئون بناپارت به روسیه. بورودینو از خونین‌ترین نبردها در سال‌های حکومت ناپلئون بود؛ روس‌ها ۱۵هزار تن کشته و ۲۵هزار تن زخمی دادند و از فرانسوی‌ها حدود ۲۸هزار نفر کشته شدند که دوازده تن از آن‌ها ژنرال بودند.

 


  1. Kutuzov