نبرد تونس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نبرد تونِس

پیروزی مسیحیان بر ترک‌های عثمانی[۱] در تونس، واقع در شمال افریقا، در ژوئیۀ ۱۵۳۵. در ۱۵۳۴ بارباروسا (خیرالدین)[۲]، امیرالبحر ترک، تونس را از تصرف مراکشی‌هایِ مسلمان درآورده بود. شارل پنجم[۳]، امپراتور اسپانیا، که این حرکت را تهدیدی برای قدرت اسپانیا در مدیترانه می‌دانست، نیرویی نظامی به شمال افریقا فرستاد و آندرِآَ دوریا[۴]، دریادار او، بارباروسا را در نبرد تونس شکست داد. اگرچه این پیروزی برای مسیحیان پیروزی بزرگی محسوب می‌شد، تأثیر چندانی بر کنترل تُرک‌ها نداشت و تونس مجدداً در ۱۵۴۷ به تصرف ارتش تُرک درآمد.

 


  1. Ottoman Turks
  2. Barbarossa (Khair-Din)
  3. Charles V
  4. Andrea Doria