نبرد پواتیه (۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نبرد پواتیه (۱)(Battle of Poitiers)

نام جنگ معروف میان مسلمانان و مسیحیان در فرانسه در قرن ۸م (۲ق). این نبرد در منابع عربی و اسلامی جنگ «بَلاطُ‌الشهداء» یا «غزوه بلاط» نامیده شده است. بلاط به‌معنی کاخ است و ظاهراً وجه تسمیه آن به این علت است که فرمانده سپاه فرانسه در این جنگ، شارل مارتل پدر شارلمانی، کاخ‌بان یا مسئول کاخ سلطنتی بوده است. این نبرد به نام «نبرد تور» هم نامیده شده در محلی بین دو شهر تور و پواتیه در مرکز فرانسه بین سپاه مسلمانان به فرماندهی عبدالرحمان غافقی (امیراندلس) و سپاه فرنگی به فرماندهی شارل مارتل در ۱۱۴ق/۷۳۲م رخ داد و سپاه اسلام شکست خورد و عبدالرحمان کشته شد. مورخان اروپایی این پیکار را سرنوشت‌ساز نامیده و معتقدند که درنتیجۀ این پیروزی از گسترش فتوحات اسلامی در شمال اروپا جلوگیری به‌عمل آمد. ولی در منابع اسلامی کمتر به آن اشاره شده و در نهایت ایجاز و اختصار به آن پرداخته‌اند.