نجم السلطنه ، ملک تاج خانم (۱۲۳۳ـ۱۳۱۱ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ملک تاج خانم نجم السلطنه
بیمارستان نجمیه

نَجْمُ‌السّلطنه‌، مَلِک‌ تاج‌ خانم‌ (۱۲۳۳ـ۱۳۱۱ش)

دختر فیروز میرزا فرمانفرما و نوۀ‌ عباس‌ میرزای ولیعهد فتحعلی‌شاه. نخست‌ همسر وکیل‌الملک‌ کرمانی‌ شد و از او دو دختر بزاد. حاجیه‌ شوکُت‌الدّوله‌، همسر حاجی‌ مهم‌المَمالک،‌ جد خانوادۀ‌ بیات،‌ و خانم‌ عِشْرتُ‌الدّوله‌ که‌ به‌ همسری‌ اسفندیاری‌ کرمانی‌ درآمد. پس‌ از فوت‌ همسرش‌، به‌ عقد‌ میرزا هدایت‌الله‌ وزیر دفتر درآمد و از وی‌ صاحب‌ دو فرزند شد. یک‌ پسر به‌ نام‌ محمد، ملقب‌ به‌ «مصدق‌السلطنه» که‌ به‌ نخست‌وزیری‌ رسید (← مصدق، محمد)، و یک‌ دختر به‌ نام‌ دفترالملوک‌. همسر سوم‌ نجم‌السلطنه‌، وکیل‌الملک‌ از خاندان‌ دیبا و از مردم‌ آذربایجان‌ بود و از او صاحب‌ فرزندی‌ شد به‌ نام‌ ابوالحسن‌ دیبا. نجم‌السلطنه‌ همچون‌ مادر خود در کارهای‌ خیر پیش‌قدم‌ بود و بنای‌ بیمارستان‌ نجمیۀ‌ تهران‌ از آثار اوست‌ که‌ در ۸۰سالگی‌ با نظارت‌ خود آن‌ را ساخت‌.