نخل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نَخْل (palm)

نَخْل

گروهی از گیاهان درخت‌مانند بزرگ، از تیرۀ نخل[۱] دارای ساقه‌ای بلند و منفرد با دسته‌ای ضخیم از برگ‌های پنجه‌ای، با پنج لوبه، یا شانه‌ای، با برگچه‌هایی در هر دو سمت محور، در رأس. غالباً گونه‌های متعددی در نواحی حاره‌ای و نیمه حاره‌ای دارند. برخی نظیر نارگیل[۲]، خرما[۳]، ساگو[۴]، و نخل روغنی[۵] از نظر اقتصادی حائز اهمیت‌اند. نخل کوچک[۶] فقط در دره‌های رودخانه‌ای جیبوتی[۷]، سومالی، و یمن رشد می‌کند. گرچه این گیاه هنوز هم کشت می‌شود، اکنون نوع وحشی آن در طبیعت بسیار نادر و در حال انقراض است. چرای گاو و گوسفند و قطع آن برای الوارهای ساختمان خطرهای عمده‌اند. نخل یکی از محدود درختانی است که الوار صاف و بادوام دارد.

 


  1. Palmae family/Palmaceae
  2. coconut
  3. date
  4. sago
  5. oil palm
  6. small palm/Willmania carinensis
  7. Djibouti