نقشه پویتینگر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نقشۀ پُویْتینْگِر (Peutinger Map)
نسخۀ قرون‌ وسطایی از نقشۀ راه رومی یا نمودار مسیر راه‌ها. اصل آن در نیمۀ دوم قرن ۴م تهیه شد (کتابخانۀ ملی، وین). این نقشه، امپراتوری روم را از اسپانیا و بریتانیا در غرب تا هند در شرق پوشش می‌دهد. اگرچه نقشۀ کاملی نیست، قسمت بریتانیایی آن اهمیت دارد؛ زیرا نخستین نقشه از بریتانیای تحت سلطۀ روم است. این نقشه به‌هنگام فوت طراح آن، کنراد پویتینگر[۱]، محقق آلمانیِ اهل آوگسبورگ[۲]، در ۱۵۴۷ در کتابخانۀ او نگهداری می‌شد. گویا نقشه را از صومعه‌ای در بیت‌المقدس (اورشلیم) به اروپا برده و در قرن ۱۳م از نسخۀ اصل و ملحقات بعدی استنساخ کرده‌اند.

 


  1. Conrad Peutinger
  2. Augsburg