نیک پی، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نیکْ‌پِی، گردنه

واقع در استان زنجان، شهرستان زنجان، با ارتفاع ۱,۵۵۰ متر. این گردنه سر راه زنجان به میانه واقع شده است.